Lipień jest to ryba stanowiskowa posiadająca swoje rewiry. Najczęściej populacja lipieni zamieszkuje wody wraz z popu...

Więcej