Ciosa- na terenie Polski zasiedla wolno płynące oraz stojące wody zlewni Bałtyku. Największa jej populacja żyje w wod...

Więcej