Strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus). Ryba ta ma ciało silnie wyciągnięte, w przekroju prawie okrągłe, bocznie ścieś...

Więcej