Bass słoneczny lub inaczej Słonecznica pstra (Lepomis gibbosus) to następna propozycja numizmatu z serii Ryby Polskic...

Więcej